Banner mobi

0377099457

Khách Hàng

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG:  CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU NÔNG SẢN MIỀN NAM

1.NHÀ HÀNG ẨM THỰC VƯỜN PHỐ

Nguyễn Văn Trỗi - Tỉnh Bến Tre

2.NHÀ HÀNG HẢI SẢN HẢI ÂU

Hòa Bình - TP.Cần Thơ

3.NHÀ HÀNG ẨM THỰC VƯỜN PHỐ

Nguyễn Văn Trỗi - Tỉnh Bến Tre

4.NHÀ HÀNG HẢI SẢN HẢI ÂU

Hòa Bình - TP.Cần Thơ

5.NHÀ HÀNG ẨM THỰC VƯỜN PHỐ

Nguyễn Văn Trỗi - Tỉnh Bến Tre

6.NHÀ HÀNG HẢI SẢN HẢI ÂU

Hòa Bình - TP.Cần Thơ

7.NHÀ HÀNG ẨM THỰC VƯỜN PHỐ

Nguyễn Văn Trỗi - Tỉnh Bến Tre

8.NHÀ HÀNG HẢI SẢN HẢI ÂU

Hòa Bình - TP.Cần Thơ

9.NHÀ HÀNG ẨM THỰC VƯỜN PHỐ

Nguyễn Văn Trỗi - Tỉnh Bến Tre

10.NHÀ HÀNG HẢI SẢN HẢI ÂU

Hòa Bình - TP.Cần Thơ

11.NHÀ HÀNG ẨM THỰC VƯỜN PHỐ

Nguyễn Văn Trỗi - Tỉnh Bến Tre

12.NHÀ HÀNG HẢI SẢN HẢI ÂU

Hòa Bình - TP.Cần Thơ

13.NHÀ HÀNG ẨM THỰC VƯỜN PHỐ

Nguyễn Văn Trỗi - Tỉnh Bến Tre

14.NHÀ HÀNG HẢI SẢN HẢI ÂU

Hòa Bình - TP.Cần Thơ

15.NHÀ HÀNG ẨM THỰC VƯỜN PHỐ

Nguyễn Văn Trỗi - Tỉnh Bến Tre

16.NHÀ HÀNG HẢI SẢN HẢI ÂU

Hòa Bình - TP.Cần Thơ

17.NHÀ HÀNG ẨM THỰC VƯỜN PHỐ

Nguyễn Văn Trỗi - Tỉnh Bến Tre

18.NHÀ HÀNG HẢI SẢN HẢI ÂU

Hòa Bình - TP.Cần Thơ

 

 

 

Tin liên quan
Hotline: 0377099457
Chỉ đường Zalo Zalo: SMS: 0377099457