Banner mobi

0377099457

Sản phẩm

MẦM ĐẬU XANH 14 HẠT DÀNH CHO BÉ 500g

MẦM ĐẬU XANH 14 HẠT DÀNH CHO BÉ 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 270.000đ

Đặt hàng Zalo

MẦM ĐẬU XANH 14 HẠT DÀNH CHO BÉ 250g

MẦM ĐẬU XANH 14 HẠT DÀNH CHO BÉ 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 160.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT NGƯỜI GIÀ 500g

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT NGƯỜI GIÀ 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 215.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT NGƯỜI GIÀ 250g

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT NGƯỜI GIÀ 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 120.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT BÀ BẦU 500g

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT BÀ BẦU 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 215.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT BÀ BẦU 250g

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT BÀ BẦU 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 120.000đ

Đặt hàng Zalo

VIÊN NGŨ CỐC CAO CẤP 500g

VIÊN NGŨ CỐC CAO CẤP 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 215.000đ

Đặt hàng Zalo

VIÊN NGŨ CỐC CAO CẤP 400g

VIÊN NGŨ CỐC CAO CẤP 400g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 180.000đ

Đặt hàng Zalo

VIÊN NGŨ CỐC CAO CẤP 250g

VIÊN NGŨ CỐC CAO CẤP 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 120.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 20 HẠT DÀNH CHO NAM- 500g

NGŨ CỐC CAO CẤP 20 HẠT DÀNH CHO NAM- 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 240.000đ

Đặt hàng Zalo

	NGŨ CỐC CAO CẤP 20 HẠT DÀNH CHO NAM- 250g

NGŨ CỐC CAO CẤP 20 HẠT DÀNH CHO NAM- 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 130.000đ

Đặt hàng Zalo

	NGŨ CỐC CAO CẤP 20 HẠT - 500g

NGŨ CỐC CAO CẤP 20 HẠT - 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 240.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 20 HẠT - 250g

NGŨ CỐC CAO CẤP 20 HẠT - 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 130.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 10 HẠT - 500g

NGŨ CỐC CAO CẤP 10 HẠT - 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 130.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 10 HẠT - 250g

NGŨ CỐC CAO CẤP 10 HẠT - 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 80.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC NGUYÊN HẠT ĂN LIỀN - 500g

NGŨ CỐC NGUYÊN HẠT ĂN LIỀN - 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 320.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC NGUYÊN HẠT ĂN LIỀN - 300g

NGŨ CỐC NGUYÊN HẠT ĂN LIỀN - 300g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 215.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT LỢI SỮA - 500g

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT LỢI SỮA - 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 215.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT LỢI SỮA - 250g

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT LỢI SỮA - 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 120.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT AN CHAY - 500g

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT AN CHAY - 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 215.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT AN CHAY - 250g

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT AN CHAY - 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 120.000đ

Đặt hàng Zalo

TRÀ NGŨ CỐC NGŨ HOA 500g

TRÀ NGŨ CỐC NGŨ HOA 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 270.000đ

Đặt hàng Zalo

TRÀ NGŨ CỐC NGŨ HOA 250g

TRÀ NGŨ CỐC NGŨ HOA 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 160.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 14 HẠT TÂNG CÂN 250g

NGŨ CỐC CAO CẤP 14 HẠT TÂNG CÂN 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 120.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 14 HẠT TÂNG CÂN 500g

NGŨ CỐC CAO CẤP 14 HẠT TÂNG CÂN 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 215.000đ

Đặt hàng Zalo

BỘT ĐẬU VÀ HOA 500g

BỘT ĐẬU VÀ HOA 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 240.000đ

Đặt hàng Zalo

BỘT ĐẬU VÀ HOA 250g

BỘT ĐẬU VÀ HOA 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 130.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 14 HẠT GIẢM CÂN 500g

NGŨ CỐC CAO CẤP 14 HẠT GIẢM CÂN 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 215.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 14 HẠT GIẢM CÂN 250g

NGŨ CỐC CAO CẤP 14 HẠT GIẢM CÂN 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 120.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT GYM 1KG

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT GYM 1KG

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 400.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT GYM 500g

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT GYM 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 215.000đ

Đặt hàng Zalo

MẦM ĐẬU NÀNH NGUYÊN XƠ - 500g

MẦM ĐẬU NÀNH NGUYÊN XƠ - 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 270.000đ

Đặt hàng Zalo

MẦM ĐẬU NÀNH NGUYÊN XƠ - 250g

MẦM ĐẬU NÀNH NGUYÊN XƠ - 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 160.000đ

Đặt hàng Zalo

MẦM ĐẬU NÀNH CAO CẤP 500g

MẦM ĐẬU NÀNH CAO CẤP 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 320.000đ

Đặt hàng Zalo

MẦM ĐẬU NÀNH CAO CẤP 250g

MẦM ĐẬU NÀNH CAO CẤP 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 180.000đ

Đặt hàng Zalo

VIÊN HÀ THỦ Ô 400g

VIÊN HÀ THỦ Ô 400g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 270.000đ

Đặt hàng Zalo

HẠT HÀ THỦ Ô 250g

HẠT HÀ THỦ Ô 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 180.000đ

Đặt hàng Zalo

NGỦ CỐC CAO CẤP 16 HẠT YOGA - 1KG

NGỦ CỐC CAO CẤP 16 HẠT YOGA - 1KG

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 215.000đ

Đặt hàng Zalo

NGỦ CỐC CAO CẤP 16 HẠT YOGA - 500g

NGỦ CỐC CAO CẤP 16 HẠT YOGA - 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 120.000đ

Đặt hàng Zalo

BỘT TRÀ XANH NGUYÊN CHẤT - 400g

BỘT TRÀ XANH NGUYÊN CHẤT - 400g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 270.000đ

Đặt hàng Zalo

TINH BỘT NGHỆ NGUYÊN CHẤT DẠNG VIÊN- 500g

TINH BỘT NGHỆ NGUYÊN CHẤT DẠNG VIÊN- 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: Liên hệ

Đặt hàng Zalo

TINH BỘT NGHỆ NGUYÊN CHẤT - 500g

TINH BỘT NGHỆ NGUYÊN CHẤT - 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 270.000đ

Đặt hàng Zalo

TINH BỘT NGHỆ NGUYÊN CHẤT - 250g

TINH BỘT NGHỆ NGUYÊN CHẤT - 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 160.000đ

Đặt hàng Zalo

MẦM GẠO LỨT - 500g

MẦM GẠO LỨT - 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 240.000đ

Đặt hàng Zalo

MẦM GẠO LỨT - 250g

MẦM GẠO LỨT - 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 130.000đ

Đặt hàng Zalo

GẠO LỨT YẾN MẠCH - 500g

GẠO LỨT YẾN MẠCH - 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 180.000đ

Đặt hàng Zalo

GẠO LỨT YẾN MẠCH - 250g

GẠO LỨT YẾN MẠCH - 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 100.000đ

Đặt hàng Zalo

GẠO LỨT MÈ ĐEN - 250g

GẠO LỨT MÈ ĐEN - 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 100.000đ

Đặt hàng Zalo

GẠO LỨT MÈ ĐEN - 500g

GẠO LỨT MÈ ĐEN - 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 185.000đ

Đặt hàng Zalo

Hotline: 0377099457
Chỉ đường Zalo Zalo: SMS: 0377099457