Banner mobi

0377099457

NHÓM SẢN PHẨM DINH DƯỠNG

MẦM ĐẬU XANH 14 HẠT DÀNH CHO BÉ 500g

MẦM ĐẬU XANH 14 HẠT DÀNH CHO BÉ 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 270.000đ

Đặt hàng Zalo

MẦM ĐẬU XANH 14 HẠT DÀNH CHO BÉ 250g

MẦM ĐẬU XANH 14 HẠT DÀNH CHO BÉ 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 160.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT NGƯỜI GIÀ 500g

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT NGƯỜI GIÀ 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 215.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT NGƯỜI GIÀ 250g

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT NGƯỜI GIÀ 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 120.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT BÀ BẦU 500g

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT BÀ BẦU 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 215.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT BÀ BẦU 250g

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT BÀ BẦU 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 120.000đ

Đặt hàng Zalo

VIÊN NGŨ CỐC CAO CẤP 500g

VIÊN NGŨ CỐC CAO CẤP 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 215.000đ

Đặt hàng Zalo

VIÊN NGŨ CỐC CAO CẤP 400g

VIÊN NGŨ CỐC CAO CẤP 400g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 180.000đ

Đặt hàng Zalo

VIÊN NGŨ CỐC CAO CẤP 250g

VIÊN NGŨ CỐC CAO CẤP 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 120.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 20 HẠT DÀNH CHO NAM- 500g

NGŨ CỐC CAO CẤP 20 HẠT DÀNH CHO NAM- 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 240.000đ

Đặt hàng Zalo

	NGŨ CỐC CAO CẤP 20 HẠT DÀNH CHO NAM- 250g

NGŨ CỐC CAO CẤP 20 HẠT DÀNH CHO NAM- 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 130.000đ

Đặt hàng Zalo

	NGŨ CỐC CAO CẤP 20 HẠT - 500g

NGŨ CỐC CAO CẤP 20 HẠT - 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 240.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 20 HẠT - 250g

NGŨ CỐC CAO CẤP 20 HẠT - 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 130.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 10 HẠT - 500g

NGŨ CỐC CAO CẤP 10 HẠT - 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 130.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 10 HẠT - 250g

NGŨ CỐC CAO CẤP 10 HẠT - 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 80.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC NGUYÊN HẠT ĂN LIỀN - 500g

NGŨ CỐC NGUYÊN HẠT ĂN LIỀN - 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 320.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC NGUYÊN HẠT ĂN LIỀN - 300g

NGŨ CỐC NGUYÊN HẠT ĂN LIỀN - 300g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 215.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT LỢI SỮA - 500g

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT LỢI SỮA - 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 215.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT LỢI SỮA - 250g

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT LỢI SỮA - 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 120.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT AN CHAY - 500g

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT AN CHAY - 500g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 215.000đ

Đặt hàng Zalo

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT AN CHAY - 250g

NGŨ CỐC CAO CẤP 16 HẠT AN CHAY - 250g

Giá sỉ: Liên hệ Giá lẻ: 120.000đ

Đặt hàng Zalo

Hotline: 0377099457
Chỉ đường Zalo Zalo: SMS: 0377099457